Senatorul PSD Marius Humelnicu a cerut public (încă din februarie 2020) demisia directorului general al CNAPDM SA Galaţi, Alexandru Şerban, invocând situaţia critică în care se afla derularea proiectului „Platformă Multimodală Galaţi - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare” (care prevede construirea unui cheu), respectiv neatribuirea licitaţiei după cinci tentative. Humelnicu a apreciat că directorul CNAPDM SA Galaţi ar fi trebuit să solicite ministerului de resort disponibilizarea de fonduri suplimentare pentru a putea majora valoarea estimată a lucrărilor care fac obiectul acestei achiziţii publice, însă acesta a preferat să tot repete licitaţia în aceleaşi condiţii. 

În fapt, managementul defectuos exercitat la nivelul CNAPDM SA Galați de directorul general dar și de cel adjunct, Nicolae Dan TIVILICHI, a condus la pierderea fondurilor nerambursabile acordate prin Connecting European Facility (CEF)/ Mecanismul de Interconectare a Europei (MIE) 2014-2020 pentru Etapa I din proiectul „Platforma Multimodală Galați (PMG) - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rin - Dunăre/Alpi”, ceea ce generează întârzieri și periclitează menținerea finanțărilor POIM 2014-2020 pentru Etapele II și III. 

Blocarea Etapei I afectează întreg proiectul 

Proiectul (în valoare totală de 416,8 milioane lei, inclus în Master Planul General de Transport al României) este implementat de CNAPDM SA (coordonator) în parteneriat cu societățile METALTRADE INTERNATIONAL SRL și PORT BAZINUL NOU SA, ambele din Galați. Realizarea Etapei I condiţionează derularea Etapelor II şi III ale proiectului deoarece, în cazul în care Etapa I nu se realizează, nu vor putea fi derulate celelalte două, efectele negative fiind în cascadă, pe principiul „bulgărelui de zăpadă". 

Acest fapt ar conduce la nerealizarea obiectivului asumat de România pentru perioada 2021-2024, în speţă accelerarea investițiilor publice în infrastructura de transport, în condiţiile în care dezvoltarea infrastructurii de tipul terminalelor multimodale contribuie la creșterea atractivității modurilor de transport sustenabile, în strânsă corelație cu politicile Comisiei Europene. 

Conducerea CN APDM a tergiversat demararea proiectului 

După numirea tandemului Alexandru-Gabriel ȘERBAN, director general și Nicolae Dan TIVILICHI, director adjunct, în funcţiile de conducere la CNAPDM SA Galaţi, la începutul anului 2020, aceştia au adoptat decizii manageriale care au condus la anularea în mod repetat a procedurii de atribuire a contractului de execuţie aferent Etapei I şi pe cale de consecinţă nerealizarea lucrărilor deși proiectul a fost inițiat din 2016. De altfel, directorul Tivilichi este un personaj arhicunoscut în ceea ce privește Portul Constanța ți o mulțime de nereguli de acolo.

Revenind, CNAPDM SA Galați a organizat patru licitaţii pentru Etapa I a PMG (în 2018, iulie 2019, octombrie 2020, decembrie 2020) şi o procedură de depunere de oferte (ianuarie 2021), care nu au avut ca rezultat atribuirea şi semnarea contractului în vedere executării lucrărilor, preţul contractului fiind majorat fără a se lua în calcul costurile cu manopera. 

O ofertă viabilă dar ratată 

Oferta unică depusă de societatea MER TERRE MARINE DEVELOPMENT WORKS CONTRACTING CO. LTD Israel a fost desemnată câştigătoare (ianuarie 2020) a celei de-a doua licitaţii, care a avut o valoare estimată de 102.676.093,8 de lei. Conducerea CNAPDM SA a influențat negativ negocierile cu antreprenorul MER TERRE, acesta din urmă reclamând lipsa de disponibilitate în a identifica o soluție de rezolvare a conflictului, care să țină cont de contextul economic de la acel moment (invocând birocrația și inflexibilitatea contractului). 

Ulterior, pe fondul unui cumul de factori (decalarea termenului de către Alexandru-Gabriel ȘERBAN, evoluţia pandemiei COVID-19, solicitări de suplimentare a fondurilor), contractul nu a mai fost semnat, procedura fiind anulată în luna august 2020. 

Decizia anulării procedurii și semnării contractului cu singurul ofertant interesat de proiect a fost susținută atât de Nicolae Dan TIVILICHI, cât și de reprezentanții MTI cu atribuții în domeniul naval de la acel moment (Octavian Alexandru HAGIIANI, secretar de stat cu atribuții în domeniul naval). Aceasta în condițiile în care, după preluarea funcției de director adjunct, Nicolae Dan TIVILICHI, s-a implicat direct în derularea proiectului intervenind în mod constant în poziția adoptată de compania de stat pe parcursul derulării proiectului, pe baza lipsei de implicare corespunzătoare a directorului general. 

Costurile estimate au bătut pasul pe loc, nefiind actualizate 

Deși în mediul constructorilor existau semnale referitoare la subevaluarea costurilor aferente etapei I iar reprezentanţii INEA (care gestionează fondurile alocate prin CEF/ MIE) au atras atenţia asupra faptului că încheierea acesteia până în decembrie 2020 reprezenta o etapă critică pentru implementarea ulterioară, conducerea CNAPDM SA nu a realizat demersuri pentru creșterea valorii estimate. 

Prin urmare, după eșecul negocierilor cu antreprenorul israelian, Alexandru-Gabriel ȘERBAN și Nicolae Dan TIVILICHI au decis lansarea (în intervalul septembrie - decembrie 2020) a încă două licitații (fără a actualiza prețurile de referință la nivelul costurilor din 2020 și, implicit, fără a majora valoarea estimată), decizie care s-a soldat cu nedepunerea niciunei oferte. Cu toate acestea, Nicolae Dan TIVILICHI a inițiat (ianuarie 2021) și cea de-a cincea procedură pentru Etapa I - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare directă, invocând acceptul ANAP. 

Renunţarea la varianta finanţării prin intermediul CEF 

Deoarece nici de această dată nu au fost depuse oferte, menținerea contractului de grant la aceeași valoare până la termenul de finalizare (31.12.2021) ar fi fost contrară principiului utilizării eficiente a fondurilor UE context în care, cu acceptul INEA, conducerea CNAPDM SA au decis încetarea contractului. Prin urmare, fondurile CEF neutilizate (de aproximativ 20 milioane euro) vor fi retrase și se va depune o cerere de finanțare pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (ultima plată putând fi efectuată până la 31.12.2023), lucrările de modernizare a cheului reprezentând o activitate eligibilă. 

Rămâne însă de văzut dacă toate cheltuielile eligibile realizate până la încetarea contractului de grant (livrabile, salarii etc.) nu vor trebui returnate din bugetul CNAPDM SA. 

O nouă oportunitate 

Deși pentru translatarea proiectului etapei I pe POIM 2014-2020, Alexandru-Gabriel ȘERBAN și Nicolae Dan TIVILICHI și-au asumat un plan de măsuri (nu știm dacă ei l-au și conceput), rămâne de văzut dacă măcar acesta va respecta temenele asumate și dacă va avea finalitatea scontată. Cel mai important aspect al planului menționat îl constituie, de departe, actualizarea de către proiectant a Devizului General și a estimării de cost (în fapt, majorarea financiară pe care o așteaptă toți constructorii interesați). Dar eforturile conducerii CNAPDM SA nu vor trebui să înceteze deoarece, după furnizarea Devizului General cu valoarea actualizată, există o serie de alte etape de realizat până la obținerea certitudinii finanțării prin POIM. De menționat că incertitudinea legată de implementarea Etapei I, pune în dificultate partenerul privat al proiectului platformei multimodale (beneficiar al Etapei III) deoarece acesta nu poate demara lucrările ce îi revin până nu se atribuire contractul de construire a cheului (etapa I). 

Cel mai relevant aspect este însă că, dacă lucrările de construire a cheului nu sunt atribuite până la sfârșitul anului 2021, proiectul nu va mai putea fi implementat iar portul Galați va pierde încă o șansă de a fi un punct relevant pe coridorul Dunării.

Precizare

Nici unul dintre „experții” menționați mai sus nu a fost de găsit până la publicarea acestui material.